หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

ลูกค้าจะมาสัมภาษณ์ บริษัท ของเราในช่วงกลางเดือนนี้

May 05, 2018

วันนี้เราได้รับข้อความว่าในช่วงกลางเดือนของเดือนนี้ลูกค้าจะเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท ของเรา บริษัท ของเรามีกลุ่มลูกค้าที่มั่นคงและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่ ลูกค้ามาเยี่ยมชม บริษัท ของเราส่วนใหญ่เพื่อเข้าชมสภาพแวดล้อมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริษัท ของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของเวลานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ